Ravinteiden kalleuden ja pitkälle kehitettyjen hydroponisten järjestelmien monimutkaisuuden vuoksi yhä useammat viljelijät valitsevat CANNA COCO -alustan. Eräs tyytyväisistä asiakkaista kertoo:

Helppokäyttöinen CANNA COCO

"Vaikka olen jo ehtinyt korjata muutaman sadon, täytyy tunnustaa, etten ole vieläkään täysin perillä viljelyn saloista. Ruukutusmultaseoksella kaikki meni aina pieleen. Ensin vettä oli liikaa, sitten liian vähän. Mutta kaikki tuo jäi, kun siirryin CANNA COCO -alustaan. Olen hyvä esimerkki siitä, että kookossubstraatti on idioottivarma."

Runsaammat sadot! 6–10 %

Veden ohella ilma on erittäin tärkeä kasvin juuristolle. Eri alustatyypeillä tehdyt tutkimukset osoittavat, että ilman lisääntyminen johtaa nopeampaan ja intensiivisempään juurtumiseen, 6–10 % suurempiin satoihin ja vähentyneeseen lannoitteiden käyttöön. Nopeampi ja intensiivinen juurtuminen tarkoittaa, että juuret pystyvät ottamaan paremmin vettä ja ravinteita, ja siten vastaamaan kasvin vaatimuksiin. Kun kastelupisaroita tihkutetaan harvemmin, saavutetaan korkeampi ilmapitoisuus. Mitä enemmän substraatista otetaan vettä, sitä vahvempi juuristosta tulee, ja kosteuden kyllästymistä tapahtuu harvemmin. Kokeilla on saatu selville, että tihkukastelu vain kerran päivässä johtaa siihen, että substraatissa on 3 % enemmän ilmaa. Pisarointia tapahtuu harvemmin, kun käytössä on CANNA COCO.

Veden kyllästämisellä vähemmän kasvua

Image
Using CANNA COCO

CANNA COCO rakentuu tuhansista kapillaarisista mikrosienistä, jotka säilyttävät vettä lähes 1 000 % omasta painostaan. Siksi kookos säilyttää valtavan määrän vettä ja ravinteita. Suositeltavaa on pitää alusta mieluummin kuivahkona kuin läpimärkänä. Märät olosuhteet ovat ihanteellinen elinympäristö sienitaudeille, kuten pythiumille. Kuivempi substraatti päästää lävitseen enemmän ilmaa juurille stimuloiden niitä siten imemään aktiivisemmin vettä ja ravinteita. Tämä johtaa nopeampaan kasvuun ja runsaampiin satoihin.

Toinen tärkeä tekijä on ajoitus. Jos kookos on päässyt liian märäksi, vähennä vedenantoa ja pidä siinä taukoa, kunnes kookos on kuivunut, aloita sen jälkeen taas normaali vedenanto. Kokeile kookoksen märkyys kädellä tai määritä sen paino nostamalla ruukkua tai levyä. Peukalosääntö täyteen kokoonsa kasvaneiden kasvien vedenannossa on 4–6 litraa vettä päivässä per m². Veden ja ravinteiden saatavuus varmistetaan parhaiten harventamalla tihkuttamiskertoja ja lisäämällä vedenannossa ravinteiden määrää. Tällä parannetaan myös vedenpoistoa.

Vedenannon tiheys riippuu haihtumisesta ja veden kulkeutumisesta kookoksessa. Yleinen sääntö on, että normaalioloissa ensimmäisten viikkojen aikana riittää yksi vedenanto päivässä; sen jälkeen kertoja voi lisätä kahteen päivässä; 2 tuntia valojen sytyttämisen jälkeen ja 2 tuntia ennen niiden sammuttamista. Huomaa, että juurten kasvikohtaisesti (pienet ruukut tai monta kasvia levyssä) pienempi tilavuus kuivaa kookoksen nopeammin. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että tällaisille kasveille annetaan vettä useammin.

COCO-mittausmenetelmä

Luotettavin menetelmä ravinnetason mittaamiseen kookoksessa on 1: 1,5 -uuttomenetelmä.
Juuriympäristön EC ja pH voidaan määrittää tällä menetelmällä. Poistoveden pH ja EC yleensä poikkeavat juurten todellisesta tilanteesta, sillä kookos pystyy säilyttämään ja vapauttamaan ainesosia.

  1. Ota CANNA COCO -levystä tai purkeista maaperänäyte (kuva 1). Voit tehdä sen maaperänäytteenottimen tai lusikan avulla. Edustavan otoksen saamiseksi näytteitä on hyvä ottaa kookoksesta mahdollisimman monesta paikasta.
  2. Laita näytemateriaali astiaan ja selvitä, onko se riittävän kostea. Kookoksessa on oikea määrä kosteutta, jos kosteus katoaa sormien välistä, kun puristat kookosta (kuva 2). Lisää tarvittaessa suolavapaata (demineralisoitua) vettä ja sekoita kookos.
  3. Ota 250 ml:n mittakannu ja kaada siihen 150 ml demineralisoitua vettä. Lisää kookosta 250 ml:n merkkiin asti (kuva 3). Sekoita hyvin ja anna seoksen seistä vähintään kaksi tuntia.
  4. Sekoita uudelleen ja mittaa pH.
  5. Suodata seos ja mittaa EC.
Image
Using CANNA COCO

1:1,5 -analyysi on parasta tehdä 3–4 viikon kuluttua. Tavoitearvot EC-tasolle ovat välillä 1,1 ja 1,3 ja pH-tasolle välillä 5,5 ja 6,2. Erittäin korkeisiin EC-arvoihin liittyy riski palamisvaurioista. Palamisriskin pienentämiseksi kookos voidaan huuhdella happamoitetulla vedellä (CANNA pH- growth -valmisteella arvoon 5,8 happamoitettu pH).

Vahingot

Jos kova vesi on vahingoittanut satokasveja, PK13/14-valmistetta ja CANNA COCO -ravinteita voidaan antaa yhdessä. Jos hanavesi on erittäin kovaa, tämä yhdistelmä voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Erittäin kova vesi sisältää suuret määrät kalsiumia ja pH-arvon asettamiseksi välttämätöntä happoa on suhteellisen paljon. Tämä johtuu veden korkeasta bikarbonaattitasosta. Kun PK 13/14 -valmistetta käytetään tällaisissa olosuhteissa, vesisäiliön saostumisriski kasvaa, mikä voi tietää tukoksia tihkusuuttimiin. Jos kasteluvetesi on erittäin kovaa, suosittelemme, että käytät pH-tason säätämiseen pH-grow (typpihappo) -valmistetta pH-bloom (fosforihappo) -valmisteen asemesta.

Tägit :