Tuotelinja UKK

Verkkosivustolla/tuote-etiketissä neuvotaan käyttämään PK 13/14 -valmistetta yhden viikon ajan, liikkeessä puolestaan suositellaan käyttöä usean viikon ajan?

Me suosittelemme aina PK 13/14-valmisteen käyttöajaksi yhtä viikkoa! CANNA-valmisteet sisältävät jo tietyn määrän P:tä ja K:ta. Kun kasvi on tietyssä kukinnan vaiheessa, emme voi enää lisätä valmisteen antamista, joten muutamme PK-suhdetta lisäämällä PK 13/14 -valmistetta yhden viikon ajan.

Minkä bakteerin Trichoderma-home tappaa?

Trichoderma (homesieni) ei tapa bakteereita. Useimmat Trichoderma-homesienet suojaavat kasvia haitallisilta sieniltä. Ne syövät muita sieniä. Ne stimuloivat juuriympäristöä, jolloin juuret kehittyvät paremmin ja kasvattavat enemmän rihmoja. Tuloksena kasvit saavat lisää elinvoimaa.

Pidä ravinteet valolta suojassa

Valo hajottaa rautakelaatit! Tämän vuoksi on hyvin tärkeää varmistaa, että UV-valo ei osu ravinneliuokseen. Valo myös aiheuttaa ravinneliuoksessa levänkasvua, mikä voi johtaa tukoksiin. Lisäksi levä voi kuluttaa ravintoaineita ja aiheuttaa siten puutostiloja.

Laimennettu CANNAZYM

Älä koskaan laimenna CANNAZYM-valmistetta suurempaa määrää kuin mitä käytät 10 päivässä.

Lehtiruokinta RHIZOTONICilla

Ravinteiden antaminen lehtien kautta RHIZOTONIC-valmisteella on tehokkainta, kun se sisätiloissa suoritetaan valojen sammumisen aikoihin ja ulkona juuri ennen auringonlaskua.

Käytä PK 13/14:ää kertymisen estämiseksi

Käytä PK 13/14 -valmistetta vain yhden viikon ajan, ei enempää, siten estät fosforin ja kaliumin kerääntymisen.

Hapon lisääminen veteen

Kun laimennat happoa, lisää happo aina veteen, älä koskaan lisää vettä happoon, hapon roiskeet voivat aiheuttaa syöpymiä iholle tai silmiin!

pH:n säätäminen

pH:n säätämiseen tarkoitetut valmisteet ovat tiivisteitä. pH:n saaminen oikeaksi heti ensi yrityksellä voi toisinaan olla vaikeaa. Voit helpottaa asiaa seuraavasti: tee liuos, jossa on yksi osa pH-vakaajaa ja kymmenen osaa vettä ja säädä sillä ravinnesäiliösi pH.

Ravinteiden sekoittaminen

Ravinnesäiliön mittaaminen tapahtuu seuraavasti: ota EC lähtöpisteeksi, mittaa se ja määritä ohjeissa näytettyjen arvojen perusteella, pitääkö sen olla korkeampi vai matalampi. Säädä pH tarvittaessa vasta tämän jälkeen valmisteita pH- tai pH+ käyttämällä. Pyri saamaan ravinneliuoksen pH-arvo oikeaksi heti ensi yrityksellä.

Luo viljelyaikataulusi
Grow Guide