Mikä on aloittelijoille paras ja helpoin viljelymenetelmä?

Helpoin menetelmä aloitteleville viljelijöille on CANNA TERRA-sarja. Viljely ruukutusmultasekoitteessa (TERRA) on vaivattomampaa kuin muissa substraateissa, koska upean sadon saamiseksi ei tarvitse olla niin kovin tarkka.

Mikä on substraatti?

Substraatti on kasvualusta, jossa kasveilla on reilusti pystysuuntaista tilaa, mikä on tärkeää erityisesti juurien kasvun kannalta.

Miksi minun pitää käyttää eri ravinnetta kasvu- ja kukintavaiheessa?

a. Kasvi tarvitsee näissä kehitysvaiheissa eri suhteessa ravintoaineita.

b. Kasvit happamoittavat juuriympäristönsä aloittaessaan kukinnan. Tällöin juuriympäristö tarvitsee erilaisia aineita.

Mistä tiedän aloittaa antamaan kasvilleni kukinta-ajan ravinnetta?

Heti kun ensimmäiset kukinnan merkit ilmaantuvat.

 Mitä A & B tarkoittaa?

A & B yhdessä ovat kasvin tarvitsemia ravinteita. Ne on eroteltu A- ja B-pulloiksi, joissa liuokset ovat mahdollisimman tiivistetyssä muodossa. Käytä aina A:ta ja B:tä yhtä suuret määrät.

Miksi A & B eivät ole yhdessä ja samassa pullossa?

Jos A & B olisivat yhdessä ja samassa pullossa, ravinteiden liuottamiseen tarvittaisiin määrällisesti paljon enemmän. Älä koskaan sekoita A- ja B-tiivistettä keskenään, sillä ravinteista tulee silloin liukenemattomia (kipsi).

Mikä on suurin ero kemiallisten ravinteiden ja biologisten ORGANIC-ravinteiden välillä?

Suurin ero on niiden alkuperä, mistä syystä orgaanisia ravinteita voidaan käyttää luonnonmukaisessa viljelyssä.

  • Biologiset (orgaaniset) ravinteet vapautuvat hitaasti.
  • Kivennäislannoitteet ovat heti käytettävissä.

Mikä on CANNA-valmisteiden säilyvyysaika?

CANNA-valmisteiden säilyvyysaika on yleensä kaksi vuotta, muutamin poikkeuksin. Seuraavassa luettelo kaikista eri valmisteista säilyvyysaikoineen.

 

Valmiste Säilyvyys vuosissa Valmiste Säilyvyys vuosissa
CANNA Aqua Flores A 3 CANNA Nitrogen 2
CANNA Aqua Flores B 3 CANNA Phosphorus 2
CANNA Aqua Vega A 3 CANNA Potassium 2
CANNA Aqua Vega B 3 pH- GROW 5
pH- BLOOM 5 pH Plus Pro 5
Organic Acid 2 CANNA PK 13/14 5
CANNA FLUSH 1 CANNA Magnesium 2
CANNA Start 3 CANNA Tracemix 2
CANNABOOST Accelerator 3 CANNA RHIZOTONIC 1
CANNACURE 1 CANNA Hydro Flores A hard water 3
CANNAZYM 2 CANNA Hydro Flores A soft water 3
CANNA Coco A 3 CANNA Hydro Flores B hard water 3
CANNA Coco B 3 CANNA Hydro Flores B soft water 3
CANNA COGr Buffer Agent 3 CANNA Hydro Vega A hard water 3
CANNA COGr Flores A 3 CANNA Hydro Vega A soft water 3
CANNA COGr Flores B 3 CANNA Hydro Vega B hard water 3
CANNA COGr Vega A 3 CANNA Hydro Vega B soft water 3
CANNA COGr Vega B 3 CANNA Terra Flores 3
CANNA Calcium 2 CANNA Terra Vega 3
CANNA Iron 2    

Haluaisin kokeilla CANNA-valmisteita, voisitteko lähettää minulle näytteitä?

Meillä ei ole näytteitä valmisteistamme. Pienin pullokokomme on 0,25 litraa. Emme toimita yksityishenkilöille. Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme..

Miksi pH:n mittaaminen on tärkeää?

pH vaikuttaa suuresti eri ravintoaineiden saatavuuteen. Sen vuoksi pH:n on aina oltava oikealla tasolla. Substraatille paras taso asettuu välille 5,2–6,2.

CANNA kuitenkin suosittelee kullekin substraattityypille eri tasoa seuraavasti:

TERRA 5.8 – 6.2
COCO 5.5 – 6.2
Muut 5.2 – 6.2

Mikä on EC?

EC tarkoittaa sähkönjohtavuutta. EC on numero, joka kertoo veteen liuonneiden suolojen kokonaismäärän. Tähän kokonaismäärään kuuluvat vedestä tulevat suolat ja ravinteisiin lisätyt suolat.

Verkkosivustolla/tuote-etiketissä neuvotaan käyttämään PK 13/14 -valmistetta yhden viikon ajan, liikkeessä puolestaan suositellaan käyttöä usean viikon ajan?

Me suosittelemme aina PK 13/14-valmisteen käyttöajaksi yhtä viikkoa! CANNA-valmisteet sisältävät jo tietyn määrän P:tä ja K:ta. Kun kasvi on tietyssä kukinnan vaiheessa, emme voi enää lisätä valmisteen antamista, joten muutamme PK-suhdetta lisäämällä PK 13/14 -valmistetta yhden viikon ajan.

Minkä bakteerin Trichoderma-home tappaa?

Trichoderma (homesieni) ei tapa bakteereita. Useimmat Trichoderma-homesienet suojaavat kasvia haitallisilta sieniltä. Ne syövät muita sieniä. Ne stimuloivat juuriympäristöä, jolloin juuret kehittyvät paremmin ja kasvattavat enemmän rihmoja. Tuloksena kasvit saavat lisää elinvoimaa.

Millaisia eri substraatteja viljelyssä käytetään?

Substraatteja ja viljelymenetelmiä on monenlaisia, karkeasti ne voidaan jakaa neljään ryhmään. CANNA myy kullekin substraatille nimenomaisesti kehitettyjä ravinteita. Nämä neljä ryhmää ovat CANNA TERRA (turvepohjaiset seokset), CANNA COCO (kookossubstraatit) ja inerteille substraateille CANNA HYDRO (järjestelmä, jossa ravinnevettä ei uudelleenkierrätetä) sekä CANNA AQUA (kiertojärjestelmille).

Käytän kiertojärjestelmää. Kumpi sopii minulle paremmin, HYDRO vai AQUA?

CANNA AQUA on kehitetty nimenomaan kiertojärjestelmille. CANNA HYDRO on tarkoitettu erityisesti järjestelmälle, jossa ravinnevettä ei uudelleenkierrätetä. Älä sekoita näitä kahta!

Kastele vuorivilla läpimäräksi ennen käyttöä

Älä koskaan käytä käsittelemätöntä vuorivillaa! pH on liian korkea. Kastele vuorivilla aina läpimäräksi ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kastele vedellä tai ravinnesekoituksella, jonka pH on säädetty lukemaan 5 ja jonka EC on n. 1,3. Sen lisäksi, että esikastelulla säädetään oikea pH ja EC, sillä myös varmistetaan ravinneliuoksen tasainen leviäminen vuorivillalevyn läpi

Ruukutusmultaseo

Onko ongelmasi se, että ruukutusmultaseos tiivistyy ja imee sen jälkeen vettä huonosti? Tästä ongelmasta pääset, kun sekoitat COCO-valmistetta ruukutusmultaseokseen, jolloin se imee taas helposti vettä.

Lämpötila ja pH

Jotta kasvien juuret kehittyisivät hyvin, ravinneveden lämpötilan pitää olla 18–22 °C. Jos se on alle 15 °C, juurten imukapasiteetti heikkenee nopeasti, mistä on seurauksena pienempi sato. Jos ravinneliuokseen sekoitetaan kylmää vettä, pH nousee vettä lämmitettäessä. Tällöin korkea pH voidaan välttää säätämällä pH alussa hieman matalammaksi.

CANNA-ruukutusmultaseokset

Mitä enemmän ravinteita on etukäteen lisätty ruukutusmultaseokseen, sitä vaikeampaa pistokkaiden on juurtua. Tämä ongelma voidaan välttää käyttämällä CANNA-ruukutusmultaseoksia.

Älä laita kaikkea yhden kortin varaan

Ravinneliuosta voidaan toimittaa kasveille kahdella pumpulla, näin voidaan varmistaa, että ne eivät jää kuiviksi, jos toinen pumpuista menee epäkuntoon.

Ilma ja pH

Jos ravinnesäiliössäsi on ilmapumppu, ota huomioon, että se voi nostaa säiliön pH-tasoa.

Juurten kasvu

Seuraa juuria tarkasti. Muutoin ne kasvavat vedenpoistoaukkojen sisään. Tällöin poistoaukot tukkeutuvat ja järjestelmän kierto pysähtyy.

Isokokoiset kasvit

Älä laita liikaa kasveja neliömetrille; CANNA Coco saa yleensä kasvit kasvamaan isommiksi, jolloin ne tarvitsevat tilaa enemmän, kuin esim. vuorivillassa tai ruukutusmullassa.

Pidä ravinteet valolta suojassa

Valo hajottaa rautakelaatit! Tämän vuoksi on hyvin tärkeää varmistaa, että UV-valo ei osu ravinneliuokseen. Valo myös aiheuttaa ravinneliuoksessa levänkasvua, mikä voi johtaa tukoksiin. Lisäksi levä voi kuluttaa ravintoaineita ja aiheuttaa siten puutostiloja.

Pidä levyt vaakatasossa

Varmista, että vuorivillalevyt ovat vaakatasossa. Jos ne eivät ole täysin vaakatasossa, kosteus valuu levyn toiseen päähän. Tällöin toiset kasveista kuivuvat, toiset vettyvät.

EC:n mittaaminen

Älä mittaa säännöllisesti pelkästään lannoite- ja poistoveden EC:tä, muista mitata myös substraatin EC.

Hydro A ja B

CANNA Hydro A ja B -valmisteet on helppo erottaa toisistaan, koska A-pullon sisältö on värillinen ja B-pullon sisältö väritön.

EC

Hyvin korkeat EC-arvot lisäävät palamisen mahdollisuutta, erityisesti tämä koskee suoraan lampun alla olevia kasveja. Palamisriskin pienentämiseksi ruukutusmulta voidaan huuhdella CANNAZYM- valmisteella.

CANNA Terra Flores

Siirry CANNA Terra Vega-valmisteesta CANNA Terra Flores -valmisteeseen siinä vaiheessa, kun kukat alkavat kehittyä. Normaalisti tämä tapahtuu sen jälkeen, kun kasveja on valaistu 12 tuntia per päivä, 1–3 viikon ajan.

COGr

Jos viljelet taimikennostoissa suljettavassa vedenpoistojärjestelmässä, aloita tekemällä vedenpoistoa varten viiltoja, käännä sitten COGr ympäri ja täytä kasviastia puskurointiliuoksella.