A | C | D | E | H | I | K |L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y

A

Takaisin alkuun

Absorptio #
Kemiallinen absorptio tarkoittaa fysikaalista tai kemiallista ilmiötä, jossa atomit, molekyylit tai ionit pidättyvät nesteeseen, kaasuun tai kiinteään aineeseen (esim. kasviin). Absorptio toiseen aineeseen tapahtuu kuitenkin ilman kemiallista reaktiota.
Adsorptio #
Fysikaalinen prosessi, jossa kaasumainen aine (tai neste) muodostaa ohuen kalvon kiinteän aineen pintaan.
Aikuinen #
Solukko, tai kasvin vaihe, joka mahdollistaa kukkien muodostumisen.
Aineenvaihdunta #
Biologinen prosessi, jossa ravintoaineita muokataan, jotta saataisiin energiaa ja rakennusaineita solun tai eliön käyttöön.
Antiseptiset aineet #
Pieneliöiden, kuten bakteerien ja homeiden vähentämiseen tarkoitetut aineet, joita levitetään elävälle kudokselle rajoittamaan infektion mahdollisuutta.

C

Takaisin alkuun

COGr #
Kookospähkinärakeista valmistettu kasvualusta.

D

Takaisin alkuun

DNA #
Jokaiseen soluun tallennettu proteiinirakenne, joka sisältää kaikkien eliöiden solujen geneettisen materiaalin.

E

Takaisin alkuun

EC #
Sähkönjohtavuus Elektronien nopeus materiaalin läpi. Voidaan käyttää osoittamaan ionipitoisuutta (esim. suolapitoisuutta) vesinäytteessä.
Ekologiset ravinteet #
Ravinteet, jotka ovat sitoutuneet suoraan elollisista muodoista peräisin olevaan orgaaniseen rakenteeseen.
Entsyymi #
Entsyymit ovat biologisia katalyyttejä, eli ne nopeuttavat kemiallisia reaktioita. Entsyymit ovat tyypillisesti proteiineja. Ilman entsyymejä kemialliset reaktiot tapahtuisivat soluissa liian hitaasti, eikä elämä olisi mahdollista. Entsyymit nopeuttavat reaktioita vähintään tuhatkertaisesti. Suurin osa entsyymeistä toimii solujen sisällä, osa ulkopuolella.
Entsyymijärjestelmä #
Kaikki entsyymin aikaansaamat reaktiot kasvissa. Voi viitata myös monista erilaisista entsyymimolekyyleistä muodostuvaan entsyymiryhmään, joka muuntaa monimutkaisen molekyylin, kuten selluloosan, yksinkertaiseksi komponentiksi, esim. glukoosimolekyyliksi, tai luo uusia molekyylejä, purkaa DNA:n kopioimista varten, purkaa DNA:n uudelleen, tai aikaansaa mitä tahansa muita toistuvia solujen sisällä tapahtuvia muutoksia.

H

Takaisin alkuun

Hedelmöinti #
Hedelmien muodostuminen.
Hiilihydraattisynteesi #
Prosessi, jossa fotosynteettisen elektroninsiirtoketjun synnyttämän energian avulla hiilihydraatti pelkistetään viherhiukkasen yhteytysreaktioissa glukoosiksi. Ilmasta tällä tavoin "kiinnitetty" hiilidioksidi muutetaan yleensä sakkaroosiksi, glukoosin ja fruktoosin disakkaridiksi, tai tärkkelykseksi.
Hivenaine #
Kivennäisaineita, jotka ovat organismin kasvun ja toiminnan kannalta välttämättömiä. Hivenaineita tarvitaan tavallisesti vain hyvin pieni määrä, jonka suure on miljoonasosa (ppm).
Hormoni #
Endogeeninen kemiallinen välittäjäaine, joka voi vaikuttaa aivan pieninäkin määrinä sellaiseen soluun, jossa on hormonille spesifisiä reseptoreja. Hormonit vaikuttavat lisääntymisen säätelyyn, kasvuun, kehitykseen sekä energian tuotantoon, käyttöön ja varastointiin.
Humus- ja fulvohapot #
Spesifisiä orgaanisia happoja.
Hydroponiikka #
Kasvien kasvatustekniikka, jossa multaa käytetään kasvualustassa vain osittain (puolihydro) tai ei lainkaan (täyshydro).

I

Takaisin alkuun

Inerttinen kasvualusta #
Kasvualusta, joka ei lisää tai ota ravintoaineita ravinneliuoksesta.
Ioni #
Liuokseen (vesi) liuotettu aine, sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli, useimmiten valmistettu suoloista.

K

Takaisin alkuun

Käänteisosmoosi #
Prosessi, jossa paineen avulla pakotetaan liuotin (yleensä puhdas vesi) liikkumaan puoliläpäisevän kalvon läpi väkevämmästä liuoksesta laimeampaan päin, eli osmoosiin nähden väärään suuntaan. Tässä prosessissa erittäin hieno suodatin estää tietynkokoisten mineraalien läpipääsyn. Käytetään veden puhdistamiseen, sekä suolattoman veden tekemiseen merivedestä.
Kapillaari-ilmiö #
Ilmiö, jossa neste etenee pinnan vettymisilmiön seurauksena kapeassa rakenteessa tai putkessa. Voidaan puhua myös imusta.
Kasvuvaihe #
Ajanjakso, jolloin kasvi kasvaa. Useimmiten tämä vaihe on ennen kukintavaihetta.
Kelaatinmuodostajat #
Erikoistunut metallin kanssa sitoutuva molekyyli, joka muodostaa metallin kanssa löyhästi sidotun tuotteen, eräänlaisen paketin, joka löyhästi sitoo metallin ulkopuoliselta vaikutukselta. Tavallisesti se on orgaaninen.
Kelaatti #
Orgaaninen rakenne, joka sisältää löysästi sidotun metalliainesosan ja estää sitä hapettumasta. Jos esim. rauta hapettuu, kasvit eivät voi enää hyödyntää sitä.
Kiertojärjestelmä #
Järjestelmä, jossa vesi poistamisen jälkeen palautetaan kasvin juuristoon.
Kivennäinen #
Kivennäinen eli mineraali on luonnossa kiinteässä muodossa esiintyvä alkuaine tai epäorgaaninen yhdiste, jolla on tietty koostumus ja tavallisesti säännöllinen kiderakenne. Epäorgaaninen aine, esim. kalsium, rauta, kalium, natrium tai sinkki, joka on välttämätön ravitsemus ihmisille, eläimille ja kasveille.
Klooni #
Toisesta elollisesta yksilöstä geneettisesti eli perinnöllisesti suvuttoman lisääntymisen seurauksena syntynyt identtinen yksilö, jonka solut eivät ole muuttuneet erikoistuneiksi kudoksiksi (erilaistumaton kasvisolukko). (Ei pidä sekoittaa pistokkaaseen)
Kookoskuitu #
Kookospähkinän kuoresta saatava luonnonkuitu.
Kukintavaihe #
Ajanjakso, jolloin kasvi tuottaa kukkia.
Kukkavaihe #
Vaihe, jossa kasvi luo kukkarakenteita.

L

Takaisin alkuun

Laimennus #
Prosessi, jossa ravinneliuosta heikennetään tai sen tiiviyttä vähennetään lisäämällä toinen liuos (esim. vesi).
Lehtivihreä #
Lähes jokaisesta kasvista löytyvä vihreä pigmentti. Lehtivihreä eli klorofylli on orgaaninen molekyyli, jonka avulla kasvit yhteyttävät. Tätä valon avulla tapahtuvaa yhteyttämistä kutsutaan fotosynteesiksi.
Lisäysalusta #
Erikoisruukutusmultaseos taimille ja pistokkaille.
Lyhyenpäivän- ja pitkänpäivänkasvit #
Kasvit, jotka tarvitsevat kukkiakseen tietyn määrän aikaa altistua lyhyen päivän ja toisaalta pitkän päivän olosuhteisiin, näin esim. lehtisalaatin, sinapin ja monen muun kohdalla.
Lyhyenpäivänkasvit #
Kasvilajit, jotka tarvitsevat kukkiakseen päivittäin tarpeeksi lyhyen valoisan ajan tai riittävän pitkän pimeän jakson. Puutarhoilla tällaisia kasveja pidetään pimeässä kukinnan edistämiseksi.

M

Takaisin alkuun

Makroravinne #
Ravinteita joita kasvit tarvitsevat suuria määriä, esim. typpi, fosfori, kalium, kalsium ja magnessium; ravinteista muita kuin mineraaleja ovat hiili, happi ja vety.
Metaboliitit (sekundaarinen) #
Aineenvaihduntatuotteet, jotka muodostuvat sen jälkeen, kun pääasialliset aineenvaihduntatuotteet ovat muodostuneet, tai muodostuvat pääasiallisten aineenvaihduntatuotteiden laimentamisesta tai käytöstä tai niiden tuotannon "ylijäämästä" tietyissä järjestelmissä.
Mikrobit #
Yleisnimitys mikroskooppisen pienille eliöille, jotka eivät näy paljain silmin. Mikrobit eivät ole yksi yhtenäinen eliöryhmä, vaan mikrobeja löytyy kaikista eliökunnista, niitä ovat esim. hiiva, sienet ja bakteerit.
Mikroravinne #
Ravinteiksi kutsutut erityiset atomit, joita tarvitaan hyvin pieniä määriä. Tällaisia mikroravinteita ovat esim. rauta, kloori ja molybdeeni, niiden mittaussuure on ppm (miljoonasosa).
mS/cm #
Sähkönjohtavuuden (EC) mittausyksikkö (milli Siemensiä per senttimetri) ; elektronien virta tai virtausnopeus liuoksessa.
Mullaton viljelyalusta #
Viljelyalusta ilman kivennäismaata, mutta jolla orgaanispohjaisena on samankaltaisia ominaisuuksia kuin kivennäismaalla. Edistää kasvien kasvua ja kehitystä.

N

Takaisin alkuun

NFT #
Ravinnekalvotekniikka (Nutrient Film Technique). Kastelujärjestelmä, jossa kasvien juuret sijaitsevat kourun pohjalla, jossa ravinneliuos virtaa ohuena kerroksena pitäen juuret märkinä.
Nuoruusvaihe #
udos, tai kasvin vaihe, joka ei vielä pysty muodostamaan kukkia.

O

Takaisin alkuun

Oligosakkaridi #
Quantité relativement petite (de 2 à 10) de monosaccharides unis, ou sucres simples, formant un polymère, ou une chaîne de molécules similaires.
Orgaaniset ravinteet #
Orgaaniset ravinteet sisältävät hiilihydraatteja, rasvoja, proteiineja (tai niiden rakennusaineita, aminohappoja) ja vitamiineja.

P

Takaisin alkuun

Päiväneutraalit kasvit #
Kasvit, joiden toiminta ei ole millään tapaa riippuvainen valon määrästä.
Perliitti #
Mullan ilmavuutta ja huokoisuutta lisäävä kevyt ja ulkonäöltään valkoinen perliitti valmistetaan raemaisena vulkaanisesta kivestä noin tuhannen asteen kuumuudessa, raekoko yleensä 1–5 mm. Perliitti on ravinteita pidättämätöntä ja pH-arvoltaan neutraalia, sekä puhdasta taudeista, tuholaisista ja rikkakasveista.
pH #
Mittaa liuoksen happamuutta tai emäksisyyttä ja on liuoksessa olevan vetyionin (vetyatomi, joka sitoutuu muiden atomien kanssa) aktiivisuuden negatiivinen desimaalin logaritmi (asteikko, jota käytetään pitämään numerot ymmärrettävinä ja pieninä ja jossa jokainen yhden pisteen kasvu on itse asiassa 10-kertainen tai isompi). Asteikko on 1–14. 1 on happo, 14 on emäs, ja 7 on neutraali.
Pistokas #
Kasvien suvuton lisääntyminen latvuston kärjen kasvusolukon sisältämän pääte- tai hankasilmun avulla.
Pitkänpäivänkasvit #
Kasvit, jotka vaativat kehittyäkseen ja kukkiakseen olosuhteet, joissa vuorokautta hallitsee pitkä valojakso. Pitkänpäivänkasveille on tärkeää, että pimeä jakso ei ylitä tiettyä tuntimäärää ja että valoisa jakso ylittää tietyn tuntimäärän vuorokaudessa.
Puskuriaine tai -liuos #
Aine tai liuos, jonka pH-arvo ei muutu huomattavasti happoa tai emästä lisättäessä tai liuosta laimennettaessa. Puskuriliuos valmistetaan heikosta haposta ja sen suolasta, tai heikosta emäksestä ja sen suolasta Käytetään vähentämään liuokseen pH:n liikkumista vähentämään lisättyjen happojen ja emäksien vaikutusta.
Puskurointi #
pH:n äärimmäisen vaihtelun minimointi liuoksessa.

R

Takaisin alkuun

R.H.P. #
Richtlijn Hollandse Potgronden. Orgaanisia kasvualustoja koskeva hollantilainen laatumerkki ja viljelytietokeskus.
Rakeet #
Materiaali, joka on kooltaan hieman suurempi kuin jauhe, esim. sokeri. Konvehteihin käytetään tomusokeria, ja sokerikosta löytyy kidesokeria.
Run-to-waste-järjestelmä #
Järjestelmä, jossa ravinnevettä ei palauteta vaan valutetaan pois.
Ruukutusmulta #
Orgaanisia ja epäorgaanisia aineita keskenään sekoittamalla saatu kasvualusta, jossa ruukuissa kasvatettujen kasvien juuret ovat ankkuroituneina. Kirjaimellisesti "multa" on kuitenkin maapallon käsittelemätön maa-aines.
Ruukutusmultaseos #
Orgaanisia ja epäorgaanisia aineita keskenään sekoittamalla saatu kasvualusta, jossa ruukuissa kasvatettujen kasvien juuret ovat ankkuroituneina.

S

Takaisin alkuun

Savipelletit #
Pienistä, kovaksi poltetuista savipalloista koostuva inerttinen kasvualusta.
Sienijuuri #
Sienijuuri eli mykorritsa on kasvin juuren ja sienen muodostama molemmille hyödyllinen kokonaisuus, symbioosi. Sienijuuren kautta kasvit saavat maaperästä paremmin ravinteita. Sienijuuri myös suojaa isäntäkasviaan taudinaiheuttajilta ja kuivuudelta.
Solu #
Kaikkien elävien organismien rakenteellinen ja toiminnallinen perusyksikkö. Yksi solu voi muodostaa kokonaisen eliön tai ne voivat muodostaa monisoluisia eliöitä tai näiden elimiä.
Substraatti #
Substraatti on kasvualusta, jossa kasveilla on reilusti pystysuuntaista tilaa, mikä on tärkeää erityisesti juurien kasvun kannalta.
Suljettu hydroponinen järjestelmä #
Hydroponinen järjestelmä, jossa ravinnevettä ei johdeta pois vaan käytetään uudelleen.

T

Takaisin alkuun

TERRA #
Ks. Ruukutusmultaseos
Tihkukastelu/lannoittaminen #
Veden tai lannoiteliuoksen levitys hyvin hitaasti, jolloin liuoksen imeytyminen juurialustaan on täydellinen. Tavallisesti tämä onnistuu hyvin pienillä, suuremmista putkista haarautuvilla putkilla.
Trichoderma #
Sienisuku, jota kasvaa yleisesti maaperässä. Useimmat Trichoderma-homesienet suojaavat kasvia haitallisilta sieniltä. Tämä johtuu siitä, että ne syövät muita sieniä. On myös "pahoja" Trichoderma-sieniä, jotka syövät hyödyllisiä sieniä.
Tulvakastelu #
Hydroponisen järjestelmän muoto, jossa hydroponinen liuos virtaa järjestelmän läpi, jonka jälkeen sen annetaan vetäytyä pois.

V

Takaisin alkuun

Valojakso #
Aika, jonka kasvi altistuu, tai ei altistu, toimintoja ja elävän kudoksen muotoja säätelevälle valolle.
Vedenpoisto #
Aineen, kuten veden, poistaminen toisesta aineesta luonnollisesti (painovoima) tai muulla tapaa.
Vuorivilla #
Sulatusprosessissa kuiduiksi sulaneesta basalttikivestä valmistettu inerttinen substraatti.

Y

Takaisin alkuun

Yhteyttäminen #
Yhteyttäminen eli fotosynteesi on auringon valoenergialla tapahtuvaa yhteyttämistä, joka hyödyntää epäorgaanisten aineiden hapettamisesta vapautuvaa energiaa. Yhteyttämisessä vihreät kasvit ja jotkin muut eliöt, kuten levät ja eräät bakteerit, sitovat auringon säteilyenergiaa orgaanisten yhdisteiden kemialliseksi energiaksi.