Tämä verkkosivusto, siinä tarjottavat palvelut ja tuotteet mukaan luettuina, on luotu CANNA International NV that is registered in Brussels, Belgium (Company number 0685.559.475), jäljempänä: ”CANNA”.

Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja ja oikeudellisia säännöksiä. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt varauksetta nämä ehdot.

Jos et asu Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai jos olet alle 18 vuotias, pyydämme sinua välittömästi poistumaan sivustosta.

1 artikla: Yleistä

CANNA on erikoistunut myymään valmisteita, jotka auttavat kasveja kasvamaan ja kukkimaan. CANNA noudattaa toimintamaassaan sovellettavia lakeja.

CANNA myy ainoastaan paikalliseen kauppakamariin rekisteröityneille yrityksille, jotka täyttävät CANNA:n vaatimukset (mukaan lukien CANNA:n ehtojen hyväksyminen). CANNA siis EI myy yksityishenkilöille. Ainoa yksityishenkilöille myymämme valmiste on kauppatavara, kuten sitä nimitetään.

2 artikla: Sisältö

CANNA on koonnut tämän sivuston sisällön mahdollisimman huolellisesti, tämä käsittää kaiken tiedon ja tuotetiedon, joihin jäljempänä yhteisesti viitataan sanalla ”tiedot”. Verkkosivustosta löytyvät tiedot ovat ainoastaan huviksi ja informatiivisiin tarkoituksiin. Kaikkea tietoa voidaan muuttaa milloin tahansa ilman eri ilmoitusta.

3 artikla: Immateriaaliset omistusoikeudet

Tähän verkkosivustoon liittyvien oikeuksien, mukaan lukien immateriaaliset oikeudet, tekstin tekijänoikeudet, videokuvan suoratoisto, kuvat, suunnittelu, tiedostot, valokuvat ja muu (liikkuva tai liikkumaton) kuva-aineisto, ääniaineisto, formaatit, ohjelmistot, brändit (mukaan lukien verkkotunnukset) ja muu aineisto, haltija on CANNA ja/tai sen toimilupaelin. Tämän verkkosivuston, tai minkään sen osan, saattaminen kolmansien osapuolten käyttöön millään tavalla ja/tai jäljentäminen muutoin kuin lataamalla ja katsomalla yksittäisellä tietokoneella ja/tai tulostamalla paperikopio, on kielletty.

4 artikla: Takuu

CANNA ei takaa, että tiedot ovat oikeelliset, ajantasaiset tai täydelliset, että verkkosivusto toimii häiriöttä, että siellä ei ole virheitä tai että kolmannet osapuolet eivät käytä, eivätkä tule käyttämään, sitä luvattomasti.

5 artikla: Vastuu

CANNA ei ota mitään vastuuta minkäänlaisesta vahingosta, suorasta ja/tai epäsuorasta, mikä millään tavalla on aiheutunut ja/tai johtuu tämän verkkosivuston käytöstä. Erityisesti CANNA ei, missään olosuhteissa, vastaa mistään vahingosta, joka millään tavalla johtuu tai aiheutuu omista toimistasi ja jonka voi sanoa johtuvan tälle verkkosivustolle laitetuista tiedoista ja/tai sen järjestelmän, mukaan lukien tämä verkkosivusto, luvattomasta käytöstä kolmansien osapuolten toimesta.

6 artikla: Viittaukset

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää viittauksia esim. linkkien, mainospalkkien tai painikkeiden muodossa kolmansien osapuolten verkkosivustoille. CANNA:lla ei ole toimivaltaa noihin verkkosivustoihin. CANNA ei ole vastuussa noiden verkkosivustojen sisällöstä.

7 artikla: Tietoturva

CANNA ryhtyy kaikkiin kohtuullisina pidettäviin varotoimenpiteisiin suojatakseen järjestelmäänsä menetyksiä ja/tai minkälaista tahansa luvatonta käyttöä vastaan. CANNA käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tämän toteuttamiseksi, mukaan lukien, muiden muassa, käytettävissä oleva uusi teknologia.

8 artikla: Muuta

CANNA voi milloin tahansa muuttaa tätä vastuuvapauslauseketta ja suosittaakin, että sitä käytäisiin lukemassa säännöllisesti.

Tähän vastuuvapauslausekkeeseen sovelletaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Mahdolliset erimielisyydet tuodaan Breda NB:n tuomioistuimeen.