Edut, jotka CANNA HYDRO tarjoaa

CANNA HYDRO on paras ravitsemus, kun viljellään inertissä substraatissa kuten vuorivillassa. Sitä käytetään erityisesti 'run-to-waste'-järjestelmissä; näissä järjestelmissä ravinnevesi johdetaan pois, tai ns. avoimissa hydroponisissa järjestelmissä..

Jos käytät run-to-waste-järjestelmää, tarvitset kasviravinteen, joka vastaa tarkasti juuri tämän erityisen viljelymenetelmän vaatimuksia. Run-to-waste-järjestelmässä käytettävät substraatit ovat enimmäkseen inerttejä (ne eivät siis lisää ravintoaineita ravinneliuokseen eivätkä ota niitä sieltä). Kaikkien ravinteiden täytyy siis olla ravinneliuoksessa. Liiallinen määrä ravintoaineita ei ainoastaan vahingoita kasvia, niitä voi myös kulkeutua ympäristöön. CANNA HYDRO sisältää tasapainotetun määrän kaikkia kasvin tarvitsemia ravintoaineita.

Edut, jotka CANNA HYDRO tarjoaa

  • CANNA HYDRO mahdollistaa tarkan kasvun Viljelijät voivat kontrolloida optimaalisesti mitä heidän kasveilleen tarjotaan. Tämä ei vaadi tietotaitoa sen enempää kuin esim. mullassa viljely, mutta runsaampiin satoihin voidaan päästä sillä, että ravinteiden imeytyminen hoidetaan paremmin. Tällä tapaa voidaan myös tehdä välittömät säädöt, jos jokin on menossa pieleen.
  • HYDRO-ravitsemus ei sisällä vahingollisia, kasvin kehitykselle välittömän kielteisen vaikutuksen aiheuttavia painolastiaineita.
  • CANNA HYDRO on saatavissa sekä kovalle että pehmeälle vedelle. Ero on merkitsevä, kun ravinteiden anto halutaan mahdollisimman tarkaksi ja täydelliseksi. Veden laadulla on vaikutuksensa mm. ravinteiden saatavuuteen ja antoon. Kovaan veteen esim. liukenee enemmän ravinteita kuin pehmeään veteen (esim. magnesium ja kalsium), ja pH:n säätämiseksi tarvitaan lisää happamuutta. Tämä osaltaan vaikuttaa muiden ravintoaineiden saatavuuteen.

Kovan ja pehmeän veden versiot

Ravinteen pitää olla suunniteltu nimenomaan run-to-waste-järjestelmille, mutta sen on myös sovittava käytettävän hanaveden tyyppiin. Tämän vuoksi CANNA on kehittänyt HYDRO-ravinnesarjan erikseen sekä kovalle että pehmeälle vedelle. Tällä varmistetaan, että ravinteita toimitetaan kasvien juuristoon tarkka määrä ja mahdollisimman vähän päätyy valumaveteen; terveellistä kuluttajalle ja erinomainen asia ympäristölle.

Miksi A&B-ravinteet?

Molemmat CANNA Hydro -ravinteet (CANNA Hydro Vega kasvuvaiheeseen CANNA Hydro Flores kukintavaiheeseen) koostuvat kahdesta osasta, jotka ovat A ja B. Tälle eriyttämiselle on syynsä. Jos A- ja B-osien ainesosia annettaisiin yhdessä samanaikaisesti, ne liimautuisivat toisiinsa. Sen vuoksi on ensin annettava A-ainesosaa ja sen jälkeen B-ainesosaa.