Hyviä syitä valita CANNA on tietysti lukemattomia. CANNA-yhtiön hyvä maine perustuu pyrkimykseen pysyä uusien innovaatioiden avulla alan johtavana valmistajana. CANNA-lannoitteita käytetäänkin maailmassa eniten!

Miksi CANNA?

CANNA-lannoitteiden ja -viljelyalustojen laatu on yhtenäinen ja valmisteet täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset. Viljelijät yltävät hyviin tuloksiin, koska CANNA valvoo tuotantoprosessiaan raaka-aineista lopputuotteeseen: laatu puhuu puolestaan!

CANNA HYDRO -lannoitteet

Markkinoille tulonsa jälkeen CANNA Hydro Vega ja CANNA Hydro Flores ovat saaneet tyytyväisiä käyttäjiä joka puolelta maailmaa. HYDRO-valikoiman valmisteiden koostumus on sovitettu nopeasti kasvavien kasvien tarpeisiin. CANNA Hydro Vega ja CANNA Hydro Flores sisältävät heti imeytyvässä muodossa kaikki kasvin tarvitsemat ainesosat, joita se voi alkaa hyödyntää heti kasvun alettua. Tuloksena tästä erinomainen sato ja täyteläinen maku. Vesiviljelyssä kasvi on 100-prosenttisesti riippuvainen kasteluveden mukana annettavista ravinteista. Koska kasteluvesi tavallisesti perustuu hanaveteen, CANNA on optimoinut valmisteensa erityyppisille hanavesille. Valmisteet on suunniteltu estämään ympäristölle haitallisten suolojen kerääntyminen.

CANNA-valmisteet on suunniteltu pääasiassa kasvin kahta keskeistä kehitysvaihetta silmällä pitäen. Kasvullisessa vaiheessa kasvi lisää aluksi pituutta ja saa monta lehteä. CANNA on kehittänyt CANNA Hydro Vega -kasviravinteen nimenomaisesti tähän vaiheeseen. Tämän jälkeen kasvi siirtyy kukintavaiheeseen eli suvulliseen vaiheeseen. Koska kasvin vaatimukset muuttuvat, se tarvitsee nyt erilaisia ravinteita: CANNA Hydro Flores -ravinteen.

CANNA Hydro Vega

Image
CANNA HYDRO fertilizers

CANNA Hydro Vega on täydellinen kasvuvaiheen ravinne, se on tarkoitettu nimenomaisesti inerteissä alustoissa viljelyyn. Nopealle ja terveelle kasvulle ominaisia ovat voimakkaat versot ja hyvin kehittynyt juuristo, ja tämä on myös perusta onnistuneille tuloksille. CANNA Hydro Vega sisältää kaikki kasvin tässä vaiheessa tarvitsemat ravinteet. Ravinneliuosta täytyy levittää 1–3 kertaa päivässä.

Vedenpoiston on toimittava siten, että 10–20 % ravinteet sisältävästä kasteluvedestä poistuu alustasta! Normaalioloissa ravinneliuosta tarvitaan päivässä 3–5 litraa per neliömetri.

CANNA Hydro Flores

Image
CANNA HYDRO fertilizers

CANNA Hydro Flores on kehitetty erityisesti kukintavaiheeseen. Rehevässä kukintavaiheessaan kasvin on saatava kaikki ravinteet nopeasti ja oikeina määrinä ja niiden on oltava heti imeytyviä.

Kun käytät CANNA Hydro Flores -ravinnetta, varmista, että vedenpoistossa n. 10–20 % poistuu alustasta. Tavallisesti tämä tarkoittaa, että vettä on annettava päivässä 4–6 litraa neliölle.

Näin voidaan varmistaa, että kasvi saa kaikki ainesosat heti niitä tarvitessaan.

Vaihto Vega-ravinteesta Flores-ravinteeseen

Milloin ravinne pitää vaihtaa toiseen? Kahden ensimmäisen viikon aikana kasvit kasvavat voimakkaasti ja tarvitsevat huomattavan paljon enemmän vettä. Ensimmäisten kukkien ilmaantuessa on aika vaihtaa CANNA Hydro Vega -ravinteesta CANNA Hydro Flores -ravinteeseen, tavallisesti 1–3 viikkoa 12 tunnin valoisan ajanjakson alkamisesta.

"Huuhtelu?"

Lannoitteiden kerääntymisen estämiseksi ja näin ollen myös tiettyjen ainesosien liikaesiintymisen tai puutoksen estämiseksi alustat täytyy huuhdella. Jos vuorivilla-alustoja ei olisikaan tarve huuhdella vielä nyt, se kannattaa tehdä kolmannella viikolla.

Tägit :