CANNA HYDRO -valikoiman lannoitteet ovat kahta versiota, kovalle ja pehmeälle vedelle. Jos käytettävän veden kovuus on 6 dH tai enemmän, silloin on käytettävä kovan veden varianttia. Jos veden kovuus on alle 6 dH, silloin suositellaan käytettäväksi pehmeän veden varianttia.

Kova vai pehmeä vesi?

Paikallinen vesilaitos pystyy antamaan tarkat tiedot veden kovuudesta. Joillain alueilla veden kovuus vaihtelee säännöllisesti. Onkin viisasta hankkia itselleen veden kovuuden testaamiseen tarvittavat välineet. Tällä tavoin voi varmistaa, että viljelyä aloitettaessa käytössä on paras mahdollinen varustus ja että huipputuloksiin pääsee minimaalisilla ravinnejäämillä!

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Tarkalla ravinnetasapainolla varmistetaan myös, että mahdollisimman vähän ravinteita häviää poistoveden mukana ympäristöön. Etuja on siis molemmin puolin; sekä viljelijälle että kuluttajalle turvalliset lopputuotteet ympäristöä kuormittamatta.

Kastele vuorivilla läpimäräksi ennen käyttöä

Ennen kuin kasveja voi laittaa uuteen vuorivillalevyyn, se on kasteltava läpimäräksi, tämä prosessi on nimeltään esikastelu. Vuorivillalevy on kasteltava kahdesta syystä: Ensinnäkin se optimoi vuorivillan kapillaaritoiminnon. Jos levyyn jää kuivia kohtia, ne pysyvät kuivina viljelyn aikana eikä levy milloinkaan saavuta sitä vedenpidätyskykyä, johon sillä teoriassa olisi mahdollisuus. Tämän seurauksena kasvit eivät kykene imemään riittävää määrää vettä ja ravinteita. Säämiskä toimii samoin: täysin kuivana sitä on vaikea saada läpimäräksi; kun se on jo valmiiksi vähän kostea, se imee paljon enemmän vettä. Väärin tehdyllä kastelulla voi olla tuhoisat seuraukset, vielä pahemmat, jos kastelun jättää kokonaan tekemättä: monet pistokkaista saattavat kuolla ensimmäisten päivien aikana.

Toisekseen vuorivilla pysyy inerttinä viljelyalustana, sen sisältö ei tarjoa pistokkaille kovinkaan lämmintä vastaanottoa. Lämpimällä vastaanotolla tarkoitamme juuriympäristöä, jonka EC on n. 1,3 ja pH-arvo 5,6. Jos vuorivilla kastellaan tavallisella hanavedellä, vedentoimittajasta riippuen EC- ja pH-arvot ovat n. 0,5 edelliselle ja 7,5 jälkimmäiselle; ei mitenkään ihanteellinen alku taimille!

Suosittelemme, että aloitusblokit kastellaan muutama päivä ennen vuorivillalevyjen kastelemista; kasvien juurten pitää saada ensin kasvaa blokkien läpi ennen kuin vuorivillalevyt otetaan käyttöön. Vuorivillalevyjä käytetään siis vasta sitten, kun juuripaakut ovat kehittyneet riittävästi.

Alkuvaiheen kastelun arvot ovat blokeille ja vuorivillalevyille samat; EC n. 1,3 ja pH n. 5,6. Tässä esimerkissä aloituspiste on hanavesi, jonka EC on n. 0,5 ja pH n. 7,3. Nämä arvot voidaan määrittää pH- ja EC-mittareilla, jotka ovat vuorivillassa viljelevälle välttämätön apu.
Esikasteluun tarvitset vesiliuoksen, jonka EC on 1,3 ja pH matala – kasteluliuoksen pH tulee säätää arvoon 5,1.
HUOMAA: pH tarvitsee säätöä tässä määrin vain kerran!

Tee seuraavaksi vuorivillalevyn muovipäälliseen reikä, jonka läpi puutarhaletkun mahtuu työntämään, ei sen isompaa. Liitä puutarhaletku uppopumppuun ja käytä vuorivillalevyjen täyttämiseen vähintään 10 litraa tekemääsi liuosta. Jätä liuos seisomaan levyihin vähintään 12 tunniksi; mielellään 24–48 tunniksi.

EC on määrätty, mutta vuorivillassa olevan veden vaikutuksen vuoksi pH-taso putoaa aluksi n. arvoon 6,2 asettuakseen sitten n. arvoon 5,8. Vuorivilla vaikuttaa jatkuvasti aktiivisesti pH-arvoon, joten se pitää tarkistaa säännöllisesti. Kun vuorivillalevy on nyt lionnut mahdollisesti jopa 48 tunnin ajan, on aika leikata sen muovipäälliseen viilto liikaveden poisvaluttamiseksi. Tee viillot levyn pohjaan ja viljelyastian alimpaan kohtaan.

Vuorivillalevyn pH muuttuu jatkuvasti

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Ennen kuin sekoitat ravinnesäiliön sisällön, tarkista aina vuorivillalevyjen EC ja pH. Se käy varsin helposti siten, että levystä otetaan mittaruiskulla ravinnenäyte. Levyn pH muuttuu jatkuvasti, joten se on tarkistettava säännöllisesti ja korjattava tarvittaessa. Suosittelemme ravinnesäiliön pH-tason pitämistä välillä 5,2 ja 6,2.

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Kun olet sekoittanut hyvin ravinnesäiliön sisällön, voit aloittaa kasvien ravinteidenannon. Kastele vuorivilla hyvin, siten että n. 20 % vedestä valuu pois levyn alapuolelle aiemmin tekemistäsi viilloista. Tarkista säännöllisesti, että astiasta valuu pois riittävä määrä vettä. Jos niin ei ole, lisää veden määrää.

Mitä kasviravinnetta tässä vaiheessa pitäisi antaa? Tähän alkuvaiheeseen, kun pistokkaat ovat vielä aloitusblokeissa, CANNA on kehittänyt CANNA Start-ravinteen yhdessä CANNA RHIZOTONIC - ja CANNA AkTRIvator-valmisteiden kanssa käytettäväksi. Nämä valmisteet tarjoavat siementaimille ja pistokkaille ihanteellisen liikkeellelähdön.

Kun kasvit on laitettu vuorivillalevyyn, tai johonkin toiseen viljelyalustaan, suosittelemme tähän viljelymenetelmään kehitettyä Vega-varianttia, tässä tapauksessa CANNA Hydro Vega -kasvuravinnetta.

Veden- ja ravinteidenanto kasveille: lannoitekastelujärjestelmät

Lannoitekastelujärjestelmät ovat järjestelmiä, jotka kastelevat kasvit tarvittavat ravinteet sisältävällä vedellä. 'Kastelulannoitus' tulee paitsi sanoista 'kastelu' ja 'lannoitus', myös siitä, että vettä ja lannoitteita annetaan samanaikaisesti. Kastelujärjestelmät eivät ole uusi keksintö; niistä on kuvauksia jo antiikin ajan kirjoituksissa. Mutta kivennäislannoitteiden lisääminen kasteluveteen on ollut käytäntönä vasta kahdensadan vuoden ajan. Kastelulannoitustyyppejä on useita erilaisia. Yleisin vuorivillalevyjen kanssa käytettävä menetelmä on tihkusuuttimien avulla tapahtuva kastelulannoitus run-to-waste-järjestelmässä.

Kastelulannoitus tihkusuuttimien avulla

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Toisinaan yksittäinen kasvi saattaa näyttää heikolta muihin verrattuna. Tähän voi olla monta syytä, mutta useimmiten syynä on, että jokin tihkusuuttimista antaa eri määrän ravinneliuosta kuin muut suuttimet.

Tämän seurauksena kasvi saa joko liikaa tai liian vähän vettä, ja ravinteiden määrä vaihtelee myös. Siksi on viisasta tarkistaa tihkusuuttimet säännöllisesti tukosten varalta, samoin kuin aina uusilla satokasveilla aloitettaessa.

Eräs hyvä tarkastusmenetelmä on, että laitat jokaisen tihkusuuttimen tyhjän pullon suuhun ja kytket järjestelmän päälle. Tarkista hetken kuluttua, että kaikissa pulloissa on suunnilleen sama määrä nestettä. Suosittelemme, että joka tapauksessa puhdistat tihkusuuttimet aina sadonkorjuun jälkeen. Millä tihkusuuttimet pitäisi puhdistaa? Se riippuu niiden valmistusmateriaalista. Yksinkertainen puhdistusmenetelmä on huuhdella tihkusuuttimet liuoksella, jonka koostumus on n. 250 ml CANNA pH- Grow -valmistetta ja 10 litraa vettä.

Viljelynaikaisten saostumien kerääntyminen tihkusuuttimiin voidaan estää ravinneveteen lisätyn CANNA D-block -valmisteen avulla. Tärkeää on myös estää levänkasvu ravinnesäiliössä. Myös levä voi tukkia suuttimet. Levän muodostuminen ravinnesäiliöön voidaan estää sillä, että säiliö suljetaan kannella, jolloin sinne ei pääse valoa.

Kapillaariset tihkusuuttimet ovat kaikista suuttimista vähiten tarkat; kasvit saavat harvoin saman määrän vettä. Eräs erinomainen ratkaisu tähän ongelmaan on, että käytetään tihkusuuttimia, jotka vapauttavat vettä vain tietyssä paineessa; nämä ovat paineen tasaavat ja itsestään sulkeutuvat tihkusuuttimet. Tämän tyyppisessä järjestelmässä kaikki tihkusuuttimet aloittavat kastelun samanaikaisesti ja kaikki kasvit saavat ravinnevettä saman määrän. Toinen etu on, että tihkusuuttimilla varustetun paineentasausjärjestelmän ei tarvitse olla kehämäinen, myös lineaariset järjestelmät toimivat hyvin. Nämä ovat kaikkein kehittyneimmät tällä hetkellä saatavissa olevat tihkusuuttimet.

Kapillaaristen ja paineen tasaavien tihkusuutinten ohella on olemassa myös labyrinttitihkusuuttimia. Labyrinttitihkusuuttimien vapauttaman veden määrän tarkkuus asettuu kutakuinkin kapillaaristen ja painetta tasaavien tihkusuuttimien tarkkuuksien puoliväliin. Painetta tasaavien tihkusuuttimien tavoin myös labyrinttitihkusuuttimet ovat vähemmän alttiita tukoksille kapillaarisiin tihkusuuttimiin verrattuna.

Hydro-ravinteiden sekoittaminen

Valmistelu on jo puolet työstä. Kun alat sekoittaa ravinnetta täynnä olevaa säiliötä, varmista, että lähelläsi on kaikki tarvittava. Tarkista, että lannoitteet ovat oikeanlaiset: Vega tai Flores, Hard tai Soft sekä A- ja B-komponentit.

  1. Täytä ravinnesäiliö hanavedellä, lämpötilaltaan mielellään 20–22 °C. Sen saat juoksuttamalla lämmintä vettä tai laittamalla ravinnesäiliöön lämmityselementin, esim. akvaariossa käytettävän.
  2. Seuraavaksi, riippuen veden EC-arvosta, lisää veteen CANNA Hydro A -ravinteita; sekoita liuos huolellisesti.
  3. Mittaa nyt tarkalleen sama määrä CANNA Hydro B -ravinteita ja sekoita taas huolellisesti.
    1. Tarkista EC-mittarilla, sisältääkö liuos tarpeeksi ravinnesuoloja. Jos EC on liian matala, laita lisää ravinteita. Jos EC on liian korkea, laita lisää vettä. Tee tämä huolellisesti ja tarkasti.
    2. Kun teet tämän ensimmäistä kertaa, merkitse muistiin käytetyt määrät, saman verran hanaveteen liuenneita A- ja B-komponentteja. Nyt sinulla on hyvä lähtöpiste seuraavaa kertaa varten!
  4. Tarkista seuraavaksi pH-mittarin avulla pH, jonka täytyy olla välillä 5,5 ja 5,8. Voit tarvittaessa nostaa pH-arvoa CANNA pH+ - tai CANNA pH+ Pro -valmisteella, CANNA pH-Grow ja CANNA pH- Bloom puolestaan laskevat pH-arvoa. Nämä ainesosat ovat tiivistetyssä muodossa, joten yritä saada pH oikeaksi ensi yrittämällä. pH-tason säätäminen ylös- ja alaspäin useita kertoja on haitallista ravinnevedelle!

  5. Suosittelemme myös, että annat äskettäin sekoitetun ravinnesäiliön sisällön seistä hetken aikaa ennen kuin alat jakaa sitä kasveille. Tämä tauko mahdollistaa kaikkien ainesosien tasaisen liukenemisen ja stabiloitumisen.

Kun kasvi tulee isommaksi, se voi imeä enemmän ravinteita ja kasvaa siten vieläkin nopeammin. Ravinteiden määrää kannattaakin lisätä veteen kasvin tultua isommaksi. Jäljempänä olevassa viljelyoppaassa kerrotaan kuinka paljon ja missä kasvuvaiheessa ravinteita pitää antaa. Muista kuitenkin, että kerrotut määrät ovat vain ohjeellisia. Kun saat kokemusta viljelijänä, voit alkaa kokeilla satosi maksimoimista.

Tägit :