Korkeaa turvetta on useaa eri tyyppiä ja laatua. Turpeen ominaisuudet riippuvat mm. nostosyvyydestä ja -menetelmästä sekä turvealueen ilmasto-olosuhteista. Maannosprofiilia tarkasteltaessa voidaan löytää seuraavat tyypit:

Image
Different types of high peat

Turpeen "yläkerros"

Yläkerros on maannosprofiilin pintakerros. Saksan turpeennostoa koskevien säännösten mukaan tämä kerros pitää jättää paikalleen hiekkapedille sen jälkeen, kun valkoinen ja musta turve on kaivettu pois. Tämän alueen tultua maanviljelysmaaksi jäljellä oleva turve sekoitetaan kyntämällä se syvälle hiekkapetiin. Nyt on odotettavissa lupa, jolla turpeen "yläkerrosta" saa käyttää ruukutusmultaseokseen. "Yläkerroksen" huono puoli on, että sen koostumus ei aina ole yhtenäinen.

Rahkasammalturve

Rahkasammalturve on nuorta, osittain maatunutta rahkasammalta, joka voi pitää vettä 10–12 kertaa oman painonsa. Väriltään se on vaaleaa ja rakentuu lähes kokonaan erityyppisistä rahkasammaleista. Koska rahkasammal on suhteellisen nuori orgaaninen materiaali, se hajoaa nopeammin kuin vanhemmat turvetyypit. Pohjois-Euroopasta peräisin olevaa rahkasammalturvetta käytetään tällä hetkellä pääasiassa kalliimpiin ruukutusmultaseoksiin.

Image
Different types of high peat

Turvepehku

Turvepehku on nostettu aivan turpeen maannosprofiilin pinnasta. Väriltään se on vaaleanruskeaa ja vain vähäisessä määrin maatunutta. Turvepehku voi pitää vettä vähintään 8 kertaa oman painonsa. Veden imeytyminen ja vapautuminen on hitaampaa kuin rahkasammalturpeella. Turvepehkua saa hienona, normaalina ja karkeana, karkeusaste riippuu nostomenetelmästä.

Hieno pehku on nostettu vaakatasossa siten, että turve on leikattu kerros kerrokselta ja sen jälkeen kuivattu ja korjattu. Tämä on halvin menetelmä. Karkeaa pehkua varten pitää käyttää kalliimpaa pystyleikkausmenetelmää.

Musta turve (ei-ikirouta)

Hyvin maatunut rahkaturve – ei-ikiroudan musta turve – ei sovellu ruukutusmultaseokseen, sillä se kutistuu kuivuessaan huomattavasti, mistä seuraa huono vedenpidätyskyky. Läpikotaisin kuivuttuaan siitä tulee erittäin kovaa turvetta (puristeturve), jota voidaan käyttää polttoaineena.

Image
Different types of high peat

Turvemulta

Turvemulta on tärkeä ruukutusmultaseosten valmistajille. Sitä tuotetaan siten, että märän mustan turpeen annetaan jäätyä. Turvemullan laatu riippuu siitä, kuinka syvään se on jäädytetty. Mustan turpeen jäädyttäminen parantaa sen vedenpidätyskykyä ja vähentää kutistumista. Kuivaamisen jälkeen turvemulta voi imeä vettä vähintään 4 kertaa oman painonsa. Turvemulta on tummanruskeaa, mikä on hyvä merkki siitä, että se on edennyt maatumisessa jo pitkälle. Se koostuu hyvin pienistä hiukkasista, mistä syystä se sisältää suhteellisen vähän ilmaa.

"Värillinen" turve

"Värillinen" turve nostetaan valkoisen ja mustan turvekerroksen välisestä kerroksesta. Tämä kerros on maatunut enemmän kuin valkoinen kerros ja sen väri on valkoisen ja mustan turpeen väliltä. "Värillinen" turve pitää vähemmän vettä kuin turvepehku ja rahkasammalturve.

Tägit :