CALMAG AGENT

CALMAG AGENT

Korjaa EC-tasot, jolloin tulokset ovat optimaaliset

Eurooppalaisen hanaveden EC on keskimäärin 0,4. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä hanavedessä on jo tietty määrä kalsiumia ja magnesiumia. CANNA on tasapainottanut tuotteensa tälle keskimääräiselle hanavesityypille...

Toisaalta Suomessa hanavesi on monin paikoin tunnetusti puhdasta ja korkealaatuista. Vesi on pehmeää ja siitä puuttuu tietty määrä kalsiumia ja magnesiumia verrattuna veden laatuun keskimäärin.

CANNA CALMAG AGENT -valmisteella varmistetaan, että ravinteita on tasapainotettu määrä Suomessa käytössä olevalle pehmeälle vedelle. Tämä valmiste nostaa käyttämäsi pehmeän veden EC-arvoa. Se tekee vedestä kovempaa, ja kasvisi saavat kaikki tarvitsemansa ravinteet kasvaakseen terveiksi ja vahvoiksi.

 

Edut, jotka CANNA CALMAG AGENT tuo

 • Erittäin tiivis tuote
 • Ehkäisee alkusyksyn aiheuttamaa värjäytymistä
 • Ehkäisee lehtien palamista
 • Ehkäisee harmaahometta (Botrytis)
 • Kalsiumin ja magnesiumin puutokseen, joka johtuu
  • alhaisesta annostelusta
  • rajoittuneesta haihdunnasta (esim. LED-valot)
  • liiasta kaliumista
 • Aikaansaa terveempiä ja vahvempia kasveja
 • Stimuloi parempilaatuisia kukkia

Veden ominaisuudet tarkemmin

Olemme jakaneet veden neljään eri tyyppiin:

pehmeä vesi

EC: alle 0,4
Kalsiumin ja magnesiumin puute

keskimääräinen vesi

EC: 0,4 – 0,5
Hyvä tasapaino

kova vesi

EC: yli 0,5
Liikaa kalsiumia ja magnesiumia

huono vesi

EC: yli 0,5
Liikaa natriumia ja kloridia

Kuinka käsitellä näitä erityyppisiä vesiä:

Pehmeä vesi

Veden EC nostetaan tasoon 0,4 CANNA CALMAG AGENT -valmisteella ennen muiden ravinteiden sekoittamista.

Kuinka käsitellä näitä erityyppisiä vesiä:

Keskimääräinen vesi

Sisältää oikean määrän kalsiumia, magnesiumia ja bikarbonaatteja pH:n vakauttamiseksi. Kaikki CANNA-valmisteet on suunniteltu toimimaan parhaiten tämäntyyppisellä vedellä. CANNA CALMAG AGENT -valmistetta ei tarvita.

Kuinka käsitellä näitä erityyppisiä vesiä:

Kova vesi

Käänteisosmoosisuodattimen käyttö suositeltavaa. Sekoita kovaan veteen käänteisosmoosisuodattimen läpi ajettua vettä, kunnes EC on 0,3. CANNA CALMAG AGENT -valmistetta ei tarvita.

Kuinka käsitellä näitä erityyppisiä vesiä:

Huono vesi

Sisältää pääasiassa natriumia ja kloridia. Nämä kaksi elementtiä estävät ravinteiden ottamisen ja voivat jopa muuttua myrkyllisiksi kasveillesi. Käänteisosmoosisuodattimen avulla nämä molemmat elementit voidaan poistaa. Jos käyttämäsi vesi on 100-prosenttisesti käänteisosmoosivettä, siihen on lisättävä silloin CANNA CALMAG AGENT -valmistetta, kunnes EC on 0,3. 100-prosenttista käänteisosmoosivettä ei suositella käytettäväksi, sillä se ei sisällä pH:n vakauttamiseksi tarvittavia bikarbonaatteja, mistä seuraa monenlaisia ongelmia kasvun aikana.

Tekemällä käänteisosmoosivettä ja huonoa vettä sisältävän seoksen varmistat, että sinulla on riittävästi bikarbonaatteja vedessäsi pH:n vakauttamiseksi, samalla kun natrium- ja kloridipitoisuudet pienenevät huomattavasti.

Sekoita käänteisosmoosivettä ja huonoa vettä, kunnes EC on 0,3. Lisää liuokseen sen jälkeen CANNA CALMAG Agent -valmistetta, kunnes EC on 0,4.

Kuinka määritellä veden tyyppi?

Paras tapa selvittää asia on:

 1. Kysyä veden toimittajalta tai etsiä hanavetesi analyysi vedentoimittajan verkkosivulta
 2. Tutkituttaa hanavesi (virallisella laboratoriolla)

Voit itsekin testata vetesi EC-mittarin ja kahden pienen, väriin perustuvan testin avulla. Mittaa ensin EC, jotta varmistut, että se ei ole PEHMEÄ tai NORMAALI vesi:

 • EC 0,0–0,4: vesi on PEHMEÄ
 • EC 04–0,5: vesi on NORMAALI

Jatka testaamista, jos EC on yli 0,5.

 • Osta testisarja jostain vesialan tuotteita myyvästä liikkeestä.
 • Pyydä ”kH”- ja ”gH”-pullot.
 • Mittaa vetesi ”gH” (= yleinen kovuus). Jos arvo on alle 8, käyttämäsi vesi on HUONOA.

Jos ”gH”-arvo on yli 8, jatka testaamista.

 • Mittaa vetesi ”kH” (= kalsiumkovuus). Jos arvo on alle 8, käyttämäsi vesi on HUONOA.
 • Jos ”kH”-arvo on yli 8, käyttämäsi vesi on KOVAA.

Lähetä analyysit CANNALLE, joka antaa neuvoja veden käsittelystä

Huomio: Kaikki CANNA-lannoitteet on kehitetty vedelle, jonka sähkönjohtavuus (EC) on 0,4. Poikkeuksen muodostavat CANNA AQUA ja CANNA HYDRO SOFT, jotka on kehitetty pehmeää vettä varten (EC = 0,2).