BIOCANNA-sertifiointi

Orgaanisten aineiden arviointi-instituutti (The Organic Materials Review Institute [OMRI]) on luonnonmukaisessa tuotannossa, valmistusmenetelmässä ja käsittelyssä käytettäviä aineita arvioimaan erikoistunut voittoa tavoittelematon järjestö. Tässä organisaatiossa on kaikkien alalla toimivien laaja edustus: sertifioijat, viljelijät, toimittajat, valmistajat, käsittelijät, kuluttajajärjestöt sekä eläinten hyvinvoinnista ja ympäristöstä huolta kantavat järjestöt.

Sertifioituun luonnonmukaiseen tuotantoon, käsittelyyn ja valmistukseen tarkoitettujen aineiden kolmannen osapuolen toimesta suoritettava arviointi on läpinäkyvää.

OMRI-listed®-leima takaa valmisteen sopivuuden sertifioituun luonnonmukaiseen tuotantoon, valmistukseen ja käsittelyyn.